​- din sikkerhed for god service

​    mpay14108​

Dårlig afkøling på fjernvarmen

Hvad betyder dårlig afkøling på fjernvarmeanlægget?

Temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber frem til din bolig, og det, der returneres til fjernevarmeværket, kaldes afkøling. Afkølingen viser hvor godt du udnytter varmen. Dårlig afkøling bliver ”straffet” med en merudgift på varmeregningen.

Afviger afkølingen mere end 5°C fra den gennemsnitlige afkøling hos alle forbrugere, får du enten en bonus eller en merudgift svarende til 5,50 kr. (år 2009) inkl. moms pr. MWh. Din bonus eller merudgift fremgår af din årsregning fra fjernvarmeværket.

Dårlig afkøling kan skyldes, at din varmtvands-beholder eller varmeveksler er kalket til. Det kan også skyldes, at du grundlæggende ikke udnytter fjernvarmen i din bolig godt nok, hvilket kan justeres ved at ændre indstillingerne på dit varmeanlæg, så temperaturen på det vand der løber tilbage til varmeværket kan blive sænket.

Du kan måle den øjeblikkelige afkølingen ved at aflæse de to termometre, der viser hhv. frem- og returløb. Forskellen er lig afkøling. For at få et realistisk indtryk af afkølingen, anbefales det dog, at du over en længere periode aflæser din varmemåler og beregner gennemsnittet. Aflæs på forskellige ugedage og tidspunkter af døgnet.

(Kilde: Københavns Energi, Fjernvarme Tips og information)

Dehlsen & Sønner A/S

Valhøjs Allé 187

2610 Rødovre

CVR: 15553871

Kontakt info

Tlf.: 38 10 05 00

Vagtnr: 70 26 28 28

Email : dehlsen@dehlsen.dk