​- din sikkerhed for god service

​    mpay14108​

Standard installationer på en kedelinstallation​

En pris på udskiftning af en gaskedel, der f.eks. oplyses på internettet, er givet ud fra en standardinstallation.

Vi oplever ofte, at kunder henvender sig på baggrund af en standardpris og bliver forundret over, hvorfor prisen i nogle tilfælde ikke er lig med standardprisen, når de modtager det endelige tilbud.

De fleste kedelinstallationer er forskellige, hvilket gør det svært at give en korrekt tilbudspris uden at have besigtiget opgaven ude hos kunden.

Vi er i branchen derfor nødt til at tage udgangspunkt i en ensartet standardinstallation, som grundlag for beregningen af den individuelle tilbudspris på udskiftning af en kedel.

Hvad er en standardinstallation?

Standardinstallation for udskiftning af en naturgaskedel omfatter:

 • VVS-installatøren nedtager og bortkører din gamle installation.
 • Snavsfilter og afspærringsventiler påsættes efter kedelleverandørens anvisninger.
 • Kedel tilsluttes eksisterende gas og lovlig el-installation.
 • Der etableres vandret aftræk.
 • De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
 • Centralvarmesystemet skal gennemskylles med vand ved vandværkstryk, indtil urenhederne er fjernet.
 • Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
 • Anlægget startes op og indstilles til optimal ydelse.

Standardinstallation kræver bl.a.:

 • at fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
 • at den eksisterende el-installation inkl. jordledning kan anvendes.
 • at kedlen anbringes på eksisterende plads.
 • at der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
 • at der ikke er isoleret med asbest.
 • at den gamle kedel har indbygget varmtvandsbeholder, og at kedlen kan fjernes hel og uopskåren.

Nogle mulige pristillæg

Lodret aftræk gennem taget

I nogle tilfælde kræves der lodret aftræk gennem taget, fx ved tæt, lavt byggeri. Det anbefales stærkt ved kondenserende kedler og kræves, hvor dampen kan genere naboer m.fl. Eksisterende skorsten kan evt. bruges som føringsvej for et split- eller lodret balanceret aftræk.

Opskæring af gammel kedel for bortskaffelse

Ændring fra gulvkedelinstallation til væghængtinstallation

Radiator i fyrrum

Nye kedler og varmtvandsbeholdere afgiver ikke samme spildvarme som gamle, bl.a. fordi de er bedre isolerede. Derfor kan det være en god ide med radiator i fyrrummet.

Kælderinstallation

Hvis din gamle installation er placeret i kælderen, må du påregne tillæg for at få den fjernet.

Nedtagning af gammel oliekedel og evt. olietank

​Der er tillæg for håndtering af olietank i overensstemmelse med kommunens gældende regler.​

Dehlsen & Sønner A/S

Valhøjs Allé 187

2610 Rødovre

CVR: 15553871

Kontakt info

Tlf.: 38 10 05 00

Vagtnr: 70 26 28 28

Email : dehlsen@dehlsen.dk