Grønt Vand

Grønt vand i København – Lækagejagt​

Vandet i din vandhane kan blive grønt​

HOFOR har sat gang i et stort projekt, hvor der tilsættes et ufarligt grønt sporstof til fjernvarmevandet for at finde utætheder i kundernes varmtvandsbeholdere og vekslere.

Formålet er at nedbringe antallet af utætheder, der forventes at være ret omfattende i p.t.

Tilsætning af sporstof til fjernvarmevandet vil betyde, at beboere og virksomheder i ejendomme med utætheder i varmtvandsbeholderens varmespiral vil opleve, at det varme vand i hanen bliver grønt.

​Grønt vand i min hane – hvad nu?

​Bliver det varme vand i din vandhane grønt, så har du en utæthed i din varmtvandsbeholders varmespiral.
Kontakt os og vi vil give et uforpligtende tilbud på en reparation eller udskiftning. Således undgår du også øgede varmeudgifter.

Så snart din varmeinstallation er repareret, vil sporstoffet ikke være i kontakt med dit brugsvand, og vandet vil igen blive klart.

Hvorfor bliver der tilsat sporstof i fjernvarmevandet?

Hvis der er utætheder i fjernvarmesystemet, er det med til at øge varmetabet og mindske optimering af fjernvarmenettet. Man kan aldrig helt undgå utætheder, hverken på rør eller i varmeanlæg. Men hvis antallet af utætheder minimeres, vil det være til gavn for både fjernvarmenettet, miljøet og din pengepung.

I fjernvarmesystemet transporteres varmen som varmt vand eller damp til ejendommens eller villaens fjernvarmeinstallation. Her opvarmer varmtvandsbeholderen vandet, så der kan komme varmt vand i din vandhane. I gamle beholdere kan der let opstå utætheder, så vandet fra fjervarmesystemet løber ud i brugsvandet eller omvendt. Det giver risiko for et højere vandforbrug for kunderne og betyder også, at HOFOR årligt må tilsætte flere hundredetusinde liter vand til fjernvarmesystemet.

For at gøre det lettere for dig at lokalisere utætheder i varmtvandsbeholderen, tilsættes derfor et ufarligt grønt farvestof, så du let kan spore om dit anlæg er utæt.

Ring til os på 38 100 500, så kan vi hjælpe dig. Vi er godkendt af HOFOR til at udføre VVS-tjek og har et godt samarbejde med HOFOR omkring dette projekt “Lækagejagt”.